Meer/hoogbegaafde leerlingen
Mag het ietsje meer zijn?
Hoogbegaafdheid is geen last - zeker niet op bs Hulsberg
 
Wat doe je als je kind meer kan? Ook voor hoogbegaafde kinderen (en meerbegaafde kinderen)
 bieden wij in elke groep een uitdagend programma.
BS Hulsberg heeft gespecialiseerde leerkrachten hoogbegaafdheid in dienst. Deze leerkrachten zijn in het bezit van een Masteropleiding hoogbegaafdheid en stemmen samen met de groepsleerkrachten het aanbod af op onderwijsbehoefte van de leerling.
 
(Hoog)begaafde leerlingen hebben vaak minder tijd nodig om de reguliere lesstof te doorlopen. In iedere groep wordt daarom aangesloten bij het snellere leervermogen van (hoog)begaafde leerlingen en wordt extra tijd gecreëerd door middel van compacting van de leerstof. De extra tijd die hierdoor vrijkomt wordt niet ingevuld met extra werk maar met ándere leerstof. Dit noemen wij verrijkingsstof of het werken in aanpak 4.
Verrijkingsstof is leerstof die tegemoet komt aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen.
Daarnaast bieden we met ingang van maart 2014 verrijking in de 'werkplaatsen'.
 
Wenst u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.