Medezeggenschapsraad (MR)

 


Medezeggenschapsraad Basisschool Hulsberg

Wat is de MR?
Wat is een Medezeggenschapsraad
Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR ( medezeggenschapsraad ) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Taken van de MR
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders.
De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Elke basisschool heeft een eigen MR . De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement.

Waarover praat de MR?
De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.
 
Ook u kunt bijdragen. Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Laat het ons weten via mr.hulsberg@innovo.nl
 
Net als elke school heeft ook BS Hulsberg een Medezeggenschapsraad (MR), dat is wettelijk vastgesteld. Om onze zichtbaarheid te vergroten, stellen wij ons hier aan u voor.


Even voorstellen
Onze MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Femke Franssen- Vandewall (oudergeleding) 
Hoi, mijn naam is Femke Franssen-Vandewall. Ik ben de trotse mama van Suus (groep 7 juf Judith), Sara (groep 6 juf Anique en juf Thea) en Wout (bijna 3 jaar, juf Betsie).


 
Joyce Troisfontaine-Lemmens (oudergeleding)
Hoi, mijn naam is Joyce Troisfontaine. Ik ben trotse mama van Nicay
(groep 6 juf Anique en juf Thea) en van Yaela (groep 3 juf Ceciel en Juf Linda).
 

Ralph van Breda (oudergeleding)
Hoi, mijn naam is Ralph van Breda. Trotse bonus vader van Naomi
(Groep 5 juf Anique en juf Thea) en vader van Emma die per
30 december 2018 2 jaar wordt.
 

Thea Lemmens (leerkrachtgeleding)    
Sinds 2012 werk ik als leerkracht op BS Hulsberg. Tot nu toe heb ik vooral in groep 6 en 7 gewerkt. Dit jaar neem ik (in het kader van de werkdrukvermindering)  op maandag en dinsdag de groep van collega's over zodat zij tijd hebben voor andere onderwijstaken. Op vrijdag ben ik elke week in groep 5/6.
 

Lucy Beekman (leerkrachtgeleding)
Mijn naam is Lucy Olberts-Beekman. Sinds 2008 ben ik werkzaam in het basisonderwijs en in 2014 ben ik in Hulsberg komen werken.  Op dit moment ben ik met zwangerschapsverlof. Per eind januari werk ik op maandag en dinsdag in groep 1/2a.

 
Nicole Hertogen (leerkrachtgeleding)  
Jullie kennen me vooral als leerkracht van groep 1-2, maar vorig schooljaar ben ik anderhalve dag groepsleerkracht van groep 5 geweest en dat beviel goed.  Sedert dit schooljaar werk ik op maandag en vrijdag in groep 5b en op dinsdag werk ik afwisselend in groep 5b en 6.
Ook dit is zo geregeld in het kader van de werkdrukvermindering.