Leerlingpanel

  
Op onze school praten veel volwassenen over de school: de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, de schooladviescommissie en natuurlijk de juffen en de meesters. Ze willen allemaal dat de kinderen veel leren en het leuk hebben op onze school.
 
We willen ook MET de kinderen praten. Wat vinden jullie van onze school? Wat kunnen we doen om het beter / leuker te maken? Wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen? Moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt? Is er iets niet veilig op school? Enz.
 
Een panel is een groep deskundigen. Zo staat het in het woordenboek. De kinderen zijn de deskundigen van onze school; ten slotte zitten zij allen op onze school. In ons leerlingenpanel zitten van groep 5 t/m 8 twee klassenvertegenwoordigers. In schooljaar 2022-2023 zal het leerlingenpanel bestaan uit 8 kinderen. Bij het leerlingenpanel zit juffouw Maud, de intern begeleider, om naar de verhalen en ideeën te luisteren én om vragen te stellen. Juffrouw Maud bespreekt de opmerkingen en vragen die jullie hebben met de directeur en zal dit terugkoppelen in het volgende leerlingenpanel.
 
Als je in het leerlingenpanel zit, praat je niet alleen voor jezelf, maar voor de hele groep. Daarom word je de klassenvertegenwoordiger genoemd.
 


De leerlingen uit het leerlingpanel zijn: 
Groep 5: Lou van Loo en Shaam al Butros Groep 6: Jip van Bogaert en Lieke van Dijk Groep 7: Ivy Paulssen en Cas Kentgens Groep 8: Bo Royen en Teun Booten