Leerlingpanel

  
Op onze school praten veel volwassenen over de school: de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, de schooladviescommissie en natuurlijk de juffen en de meesters. Ze willen allemaal dat de kinderen veel leren en het leuk hebben op onze school.
 
We willen ook MET de kinderen praten. Wat vinden jullie van onze school? Wat kunnen we doen om het beter / leuker te maken? Wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen? Moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt? Is er iets niet veilig op school? Enz.
 
Een panel is een groep deskundigen. Zo staat het in het woordenboek. De kinderen zijn de deskundigen van onze school; ten slotte zitten zij allen op onze school. In ons leerlingenpanel zitten van groep 5 t/m 8 twee klassenvertegenwoordigers. In schooljaar 2019-2020 zal het leerlingenpanel bestaan uit 10 kinderen. Bij het leerlingenpanel zit juffouw  Maud, de intern begeleider, om naar de verhalen en ideeën te luisteren én om vragen te stellen. Juffrouw Maud bespreekt de opmerkingen en vragen die jullie hebben met de directeur en zal dit terugkoppelen in het volgende leerlingenpanel.
 
Als je in het leerlingenpanel zit, praat je niet alleen voor jezelf, maar voor de hele groep. Daarom word je de klassenvertegenwoordiger genoemd.
 


De leerlingen van het panel stellen zichzelf voor:

Ik ben Lize Herveille. Ik zit in groep 5 en ik zit op voetbal. Ik ben keeper en dat vind ik superleuk!
Ik zit in het leerlingenpanel, omdat ik dat leuk vind.
Hoi ik ben Teun. Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5. Mijn lievelingskleur is oranje en mijn hobby is trommelen.
Hoi ik ben Pam. Ik zit in groep 6. Ik houd van paarden. Ik vind het leerlingenpanel leuk omdat je dan even niet hoeft te leren en ik vind het leuk om te vergaderen.
Hallo ik ben Mees. Ik zit in groep 6 en ik vind het leuk om met de lego te spelen en buiten te spelen. Ik zit op hockey in Nuth.
Hallo ik ben Myrthe. Ik zit in groep 7A en ik ben 10 jaar. Ik woon in Hulsberg en ik zit in het leerlingenpanel omdat het me leuk lijkt.
Hallo ik ben Rim. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Ik ben gekozen voor het leerlingenpanel. Mijn hobby's zijn voetbal, lopen en fietsen.
Hallo ik ben Max. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7B. Ik doe aan tennis en karate.
Hoi ik ben Maisha en ik zit in groep 7B. Ik houd van tekenen, tennis en dansen.
Hoi ik ben Dion. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Ik zit op tennis en heb thuis een boerderij. En ik vind het leuk om bij het leerlingenpanel te zitten.
Hoi ik ben Sophie. Ik zit in groep 8. Mijn hobby is turnen.