Leerlingpanel

  
Op onze school praten veel volwassenen over de school: de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, de schooladviescommissie en natuurlijk de juffen en de meesters. Ze willen allemaal dat de kinderen veel leren en het leuk hebben op onze school.
 
We willen ook MET de kinderen praten. Wat vinden jullie van onze school? Wat kunnen we doen om het beter / leuker te maken? Wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen? Moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt? Is er iets niet veilig op school? Enz.
 
Een panel is een groep deskundigen. Zo staat het in het woordenboek. De kinderen zijn de deskundigen van onze school; ten slotte zitten zij allen op onze school. In ons leerlingenpanel zitten van groep 5 t/m 8 twee klassenvertegenwoordigers. In schooljaar 2016-2017 zal het leerlingenpanel bestaan uit 8 kinderen. Bij het leerlingenpanel zit juffouw  Maud, de intern begeleider, om naar de verhalen en ideeën te luisteren én om vragen te stellen. Juffrouw Maud bespreekt de opmerkingen en vragen die jullie hebben met de directeur en zal dit terugkoppelen in het volgende leerlingenpanel.
 
Als je in het leerlingenpanel zit, praat je niet alleen voor jezelf, maar voor de hele groep. Daarom word je de klassenvertegenwoordiger genoemd.
 
Het leerlingenpanel vergadert 3x per jaar
Juffrouw Maud maakt een agenda en verspreidt deze onder de klassenvertegenwoordigers. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen verschijnen ook op onze website.

Wie zit in ons leerlingenpanel?


Groep 4-5
Jack Driessen en Sam Ubags

Groep 5
Milan Wiggers en Julia Schumacher

Groep 6
Aniek Vegers en Tijn Hoenen

Groep 7
Yurre Vaessen en Roos Loenen

Groep 8
Madelief Janssen en Jules Driessen