Leerlingpanel

  
Op onze school praten veel volwassenen over de school: de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, de schooladviescommissie en natuurlijk de juffen en de meesters. Ze willen allemaal dat de kinderen veel leren en het leuk hebben op onze school.
 
We willen ook MET de kinderen praten. Wat vinden jullie van onze school? Wat kunnen we doen om het beter / leuker te maken? Wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen? Moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt? Is er iets niet veilig op school? Enz.
 
Een panel is een groep deskundigen. Zo staat het in het woordenboek. De kinderen zijn de deskundigen van onze school; ten slotte zitten zij allen op onze school. In ons leerlingenpanel zitten van groep 5 t/m 8 twee klassenvertegenwoordigers. In schooljaar 2018-2019 zal het leerlingenpanel bestaan uit 10 kinderen. Bij het leerlingenpanel zit juffouw  Maud, de intern begeleider, om naar de verhalen en ideeën te luisteren én om vragen te stellen. Juffrouw Maud bespreekt de opmerkingen en vragen die jullie hebben met de directeur en zal dit terugkoppelen in het volgende leerlingenpanel.
 
Als je in het leerlingenpanel zit, praat je niet alleen voor jezelf, maar voor de hele groep. Daarom word je de klassenvertegenwoordiger genoemd.
 

Wie zit in ons leerlingenpanel?

Ook dit jaar hebben wij weer een leerlingenpanel. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Groep 5: Jiro en Giséle
Groep 5/6: Daan en Marit
Groep 6: Emme en Zef
Groep 7: Suus en Stan
Groep 8: Auke en AnggunAuke: ik zit in groep 8 en ik zit dit jaar in het leerlingenpanel en ik houd van tekenen. Het leek mij een keer leuk om in het leerlingenpanel te zitten.
Stan: ik zit in groep 7, ik ben 11 jaar en doe aan tennis. Mijn hobby is gamen. Ik wilde een keer in het leerlingenpanel omdat het mij een leuke ervaring leek om mee te denken met school.
Marit: ik zit in groep 5/6, ik ben 8 jaar oud. Ik had 3 gerbils, maar die zijn dood gegaan. Mijn hobby is tekenen. Ik wil graag in het leerlingenpanel omdat het me gewoon leuk leek.
Zef: mijn hobby's zijn boksen en voetbal. Ik zit in groep 6. Ik wilde graag bij het panel omdat we dan praten over leuke dingen.
Giséle: Ik zit in groep 5B en ik ben 9 jaar oud. Toen de juf vertelde over het leerlingenpanel leek het mij leuk om daarbij te zijn.
Suus: Ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Ik ben altijd heel vrolijk. Ik wil in het leerlingenpanel omdat het me leuk leek en ik wil graag eens mee doen.
Emme: Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6B. Ik wilde in het leerlingenpanel omdat het me leuk leek om de dingen mee te beslissen.
Anggun: Ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Ik hou heel veel van dansen en handballen. Tennis en zwemmen zijn ook hobby's. Ik wilde in het panel omdat ik mee wil denken en hoe om te weten hoe het is om erin te zitten.
Jiro: Ik zit in groep 5 en mijn hobby is judo en ik zit ook op klimmen. Ik stak gewoon mijn vinger op dat ik bij het leerlingenpanel wilde en toen werd ik ook nog gekozen.