Welkom op basisschool Hulsberg!


Zo stil op school, geen kind in de klas,
Leeg op de gangen, op de kapstok geen jas.
Geen knuffel van jou, geen grapje van mij,
Zo stil op het schoolplein, geen kind in de rij.

 

Je mag nu thuis leren, ik weet dat je 't kan,
Ook heel veel lezen, is een goed plan.
Vertel papa de sommen, lees mam een verhaal,
Speel samen een spel (met heel veel kabaal!!!)


Wij gaan je missen, maar thuis is ook fijn,
Lekker schooltje spelen en jij mag de juf zijn.
Of meester, of directeur, of natuurlijk gewoon kind,
Tot je moet slapen, en de nieuwe dag begint...

Op basisschool Hulsberg vindt ieder kind zijn eigen plek.

Kinderen leren vanaf het moment van wakker worden tot het moment van slapen. Elke dag, zeven dagen in de week. Je klaarmaken voor de dag, douchen, kleren aan, ontbijten, naar school enz., allemaal activiteiten die meestal samen met anderen worden uitgevoerd. Elke situatie vraagt om denken, handelen, ontdekken, overleggen, onderhandelen, kortom, het brede scala van 21e eeuwse vaardigheiden dat we allemaal zo belangrijk vinden.

Op basisschool Hulsberg richten wij ons daarom niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij helpen kinderen zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan de maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven. Kinderen verschillen. Elk kind heeft eigen talenten, eigen mogelijkheden en eigen ondersteuningsbehoeften. Wij erkennen die verschillen en willen recht doen aan ieder kind. We doen dat vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid.
 
Voor ons onderwijs betekent dit dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een omgeving waarbinnen aandacht is voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers. In dit kader zijn we alert op pestgedrag en nemen adequate maatregelen bij het signaleren daarvan. We belonen positief gedrag en zien het maken van fouten als aanleiding om te leren. Wij hebben aandacht voor zelfverantwoordelijk en samenwerkend leren, ontplooien van eigen initiatief, differentiatie en omgang met verschillen. Dit betekent (binnen grenzen) onderwijs op maat, uitgaan en accepteren van de verschillen tussen de leerlingen en het waarderen daarvan.

Wees welkom op basisschool Hulsberg!