Verlof aanvragen


De regels voor het aanvragen van verlof zijn de afgelopen jaren aangescherpt omdat de overheid onnodig schoolverzuim wil terugdringen. Onder schoolverzuim valt ook regelmatig te laat komen.
 
Onze school kent geen echt hoog schoolverzuim maar hier en daar moeten wij de regels toch strikt hanteren.
 
Ziekte of onverwachts afwezig zijn van uw kind, meldt u bij de leerkracht van uw kind. Dit geldt ook voor bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d.  U kunt dit doen via de link op onze website of telefonisch, 's ochtends vanaf 08.15 uur.  Denkt u ook aan het afmelden bij de eventuele overblijfouders.
 
In alle andere, bijzondere, gevallen dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de directeur via een officieel formulier. Dat kan via het Formulier verlofaanvraag. Formulier graag inleveren bij de directie.
 
Voor meer informatie over de officiële wet- en regelgeving omtrent verlofaanvraag, gelieve het volgende formulier te raadplegen.  Wet- en regelgeving